brunelloristorante.it

Zakon o porezu na dobit


(1) Porez na dobit utvrđuje se i plaća prema odredbama ovoga Zakona. (2) Raspodjela i pripadnost prihoda od poreza na dobit uređuje se posebnim zakonom. PDVPorez na dohodakPorez na dobitPorez na automate za zabavne igrePorez na nasljedstva i ... O nama. Djelokrug rada PUO straniciOrganizacijaOrganizacijske ... Dec 15, 2004 — (3) Porezni obveznik je i fizička osoba, koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka, ako izjavi da će plaćati porez na dobit ... Dec 11, 2019 — Članak 1. U Zakonu o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/ ... Redakcijski pročišćeni tekst: Zakon o porezu na dobit. Prema novim zakonskim izmjenama dolazi do smanjenja porezne stope s 12 % na 10 % za porezne obveznike ... ZAKON O POREZU NA DOBIT FEDERACIJE BiH. ("Službene novine FBiH", br. 15/2016 i 15/2020). I. OPĆE ODREDBE. Član 1. (1) Ovim zakonom definira se: obveznik ... Nov 26, 2020 — KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT. Članak 1. U Zakonu o porezu na dobit (Narodne novine, br. Nov 5, 2020 — Zakonom o porezu na dobit (Narodne novine, br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18, 121/19 i ... Zakona koja želi plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak, o tome dostavlja pisanu izjavu nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine ... Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit objavljene su u Nar. nov., br. 138/20. i odnose se na prijavu poreza na dobitak za 2021. godinu odnosno za porezno ... Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/16); Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 53/91, 103/96 i 47/09); Zakon o porezu na dobit ... Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit. Official publication: Narodne Novine; Number: 50/16; Publication date: 01/01/1001. Porezom na dobit se ne oporezuje prihod, već dobit ostvarena u poslovanju. Prema Zakonu o porezu na dobit, neprofitne organizacije nisu obveznici poreza na ... Analizirali smo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit (dalje u komentarima „prijedlog Zakona“) te u nastavku dajemo ... 432, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, prvo čitanje, P.Z.E. br. 433 i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ... Ovim se Pravilnikom podrobnije propisuje provedba Zakona o porezu na dobit (dalje u tekstu: Zakon). II. POREZNI OBVEZNIK. 1. Porezni obveznik pravna osoba. (1) Porez na dohodak utvrđuje se i plaća prema odredbama ovoga Zakona. (2) Raspodjela prihoda od poreza na dohodak utvrđuje se posebnim zakonom. 2. POREZNI ... POREZ NA DOBIT. PROMJENE U OPOREZIVANJU DOBITI. Sadašnji sustav oporezivanja dobiti temelji se na Zakonu o porezu na dobit (NN. ZAKON. O POREZU NA DOBIT. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. ... porezne osnovice, plaćanje i naplata poreza na dobit, otklanjanje dvostrukog. Izmjena Zakona o porezu na dobit od 01.01.2021. 9.12.2020, mr.sc. Silvija Pretnar Abičić, ovl.revizor, Izvor: Verlag Dashöfer. Izmjena Zakona o porezu na ... Dec 17, 2020 — Zakon o porezu na dohodak. ZAKON O POREZU NA DOBIT. Za porezne obveznike čiji godišnji prihod ne prelazi 7,5 milijuna kn, stopa poreza na dobit ... Zakon o porezu na dohodak. Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se na portal ili se pretplatiti na korištenje portala! 08/2021 ... Jun 22, 2020 — Zakon o porezu na dobit definira poreznu osnovica kao razliku prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit koja se može uvećavati i ... OBVEZNIK POREZA NA DOBIT: opće određenje, lex generalis (čl. ... za oporezivanje dobiti, na način i pod uvjetima propisanim Zakonom o porezu na dobit):. Dec 8, 2020 — Oporezivanje dobiti u Republici Hrvatskoj propisano je Zakonom o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, ... Zakon o porezu na dobit. izvor: Porezna uprava01.01.2021. ... Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona. izvor: Porezna uprava20.12.2020. Jan 1, 2021 — Zakon o porezu na dohodak. ZAKON O POREZU NA DOBIT. — Za porezne obveznike čiji godišnji prihod ne prelazi 7,5 milijuna kn, stopa poreza na ... PRAVILNIK O POREZU NA DOHODAK Urednički pročišćeni tekst. Narodne novine br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20 i 1/21. Jan 8, 2021 — U Narodnim novinama br. 138/20. objavljene su izmjene i dopune u Zakonu o porezu na dohodak, Zakonu o porezu na dobit, Zakonu o porezu na ... May 19, 2021 — Članak 2. Zakona o porezu na dobit kaže: Porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja ... May 21, 2020 — Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dobit objavljen je u Narodnim novinama br. 59/20., stupa na snagu 21. svibnja 2020. Napomena verzije: - izmjene i dopune - Zakon se primjenjuje u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. i nadalje odnosno za porezna razdoblja ... by M Javorović · 2015 · Cited by 5 — Zakona o porezu na dobit prema kojemu „porezni obveznik je trgovačko društvo i druga pravna i fizička osoba rezident Republike Hrvatske koja gos-. »(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka i članka 10. stavka 1. ovoga Zakona, porezno priznatim rashodom kreditne institucije smatra se iznos otpisa ... U skladu s odredbama trenutno važećeg Zakona o porezu na dohodak (dalje u tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na dohodak (Pravilnik) u Republici Hrvatskoj ... Jan 31, 2020 — Pretplatnici internetskog izdanja mogu pregledavati časopise iz tekuće godine i prethodne godine, a pretplatnici tiskanog izdanja mogu ... Jan 1, 2019 — Pravilnik o porezu na dohodak - primjena od 1. prosinca 2018. godine. Izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak uvedena je mogućnost isplate ... May 20, 2021 — Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje Poreznu akademiju – primjena Zakona o porezu na dobit. Edukacija će se održati u vidu online ... ZAKON. O POREZU NA DOBIT. I. OSNOVNE ODREDBE. Opće odredbe. Član 1. (1) Porez na dobit, na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: ... Priručnik – “Zakon o porezu na dobit, Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit”. Autor: dr. sc. Edin Mehić. Sadržaj priručnika:.

nakupljanje vode u trbuhu

dan oceva

kako otkljucati telefon

slika padavin

vape hrvatska

coca cola hrvatska

hrvatsko kardiološko društvo

koliko slova ima hrvatska abeceda

tortilja sa piletinom

kviz o hrvatskoj

Bing Google